طاهافود اسنپ

برای سفارش غذا می توانید از صفحه اسنپ فود تهیه غذای طاها اقدام فرمائید

یا با شماره تلفن 22850491 و همراه 09121995778 تماس حاصل نمائید .

غذاهای فروش روزانه
ظهر و شب
توزیع غذای ظهر (12 الی 15:30) – توزیع غذای شب (19 الی 22:30)
هزینه ظروف یکبار مصرف و سرویس قاشق چنگال جداگانه محاسبه می گردد .